Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Oromo Vocabulary

Welcome to the 9th lesson about the Oromo vocabulary. We're dedicating this page to the most important and most used words in Oromo. For example: clothes, languages, countries, travel, survival words, class, and house components.

shirt
shirt
shamiizii
sweater
sweater
shurraaba
jacket
jacket
jaakeetii
coat
coat
kootii
socks
socks
kaalsii
shoes
shoes
qophee
trousers
trousers
surree
pajamas
pyjamas
pajaamaa
belt
belt
sabbata
underwear
underwear
uffata dhaqnattaanu
hat
hat
barmeexaa
skirt
skirt
qamisii

The following words are related to languages and countries.

Language - Oromo - Country - Oromo
Arabic arabiffaa
Morocco morookoo
Chinese chaayiniffaa
China chaayinaa
English ingiliffaa
England ingilaandii
French faransaayii
France faransaayii
German jarmaniffaa
Germany jermanii
Greek giriikiffaa
Greece giriikii
Portuguese portugiizii
Portugal portugaali
Hindi hindiffaa
India hindii
Italian xaaliyaaniffaa
Italy xaliyaani
Japanese jaappaaniffa
Japan jappaanii
Russian raashiniffaa
Russia raashaa
Spanish ispaaniffaa
Spain sipeeyinii
Swedish afaan swiidiinii
Sweden swiidiinii

The following vocabulary is related to travel and survival.

Travel - Oromo
airport dirree xiyaaraa
doctor cirreessa
airplane xiyyaara
medicines qoricha
train babura lafaa
pharmacy manaqorichaa
taxi taaksii
hospital hoospitaala
bus baasii
ambulance ambulaansii
car makiina
poison summii
ticket tieetii
help me na gargaari
hotel hooteela
danger balaa
reservation sire qabsiisuu
accident balaa ga'e
passport paaspoortii
police pooliisii
luggage qodaa karaa
headache mataa bowwuu
tourism daawwannaa
stomach ache garaa ciniinnaa

The following list of words is related to a class environment and the components of a house.

Class - Oromo
books kitaaboota
toilet kutaa usoo
pen iskiriibtoo
bed siree
dictionary kuusaa jecholee
bedroom kutaasiree
library manakitaabaa
furniture qodaa manaa
desk deeskii
house mana
student barataa
kitchen kushiinaa
teacher barsiisaa
plate saanii
chair barcuma
refrigerator firiijii
paper waraqaa
room kutaamanaa
page fuula
table xarapheezzaa
pencil irsaasa
window fooddaa
question gaafii
television televijinii

Did you enjoy this lesson about the Oromo vocabulary? I hope so. You can now check the next lesson below.

Inspirational Quote: You are never given a wish without also being given the power to make it come true. You have to work for it, however. Richard Bach


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.